"projekt"

Drugie spotkanie projektowe w programie Erasmus+

W dniach 16 – 20 maja 2016 r. w Polsce, w Warszawie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów realizujących projekt „Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej - rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży.” Spotkanie zorganizowane było przez lidera projek..

Czytaj dalej

"projekt"

ERASMUS+ Projekt „Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy świat”.

Realizujemy międzynarodowy projekt w programie Erasmus+         Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej realizuje międzynarodowy projekt w partnerstwie z organizacją francuską Complexe de Pagès (Ecole de Pagès)&nbsp..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt międzynarodowy Polska-Cypr .

Projekt międzynarodowy Polska-Cypr  01.07.2021r. – 31.12.2021 r.  pt. : „Moje kompetencje- Moją przyszłością osobistą i zawodową”. Projekt oparty jest o nowatorskie i kreatywne metody pracy z uczniami: uczenie się we współpracy z podziałem ról, zadań mającyc..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt Polska - Cypr.

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu ,,Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową’’ § 1 Definicje podstawowe Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć: Projekt- projekt ,,Moje kompetencje – moją przyszłoś..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt Polska - Cypr.

Zgodnie z regulaminem, komisja rekrutacyjna wyłoniła 10 wychowanek, które będą uczestniczyć w projekcie edukacyjnym pt. „Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową” . Realizacja projektu odbędzie się w dniach 26.09.2021r. – 03.10.2021r. Wychowanki u..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

  W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- przedsięwzięcie „moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową’’ w dniach26.09.2021-03.10.2021r. wychowanki Niepublicznej Branżowej..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt Polska - Cypr.

Zgodnie z regulaminem, komisja rekrutacyjna wyłoniła 9 wychowanek, które będą uczestniczyć w projekcie edukacyjnym pt. „Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą i zawodową” . Realizacja projektu odbędzie się w dniach 30.10.2021r. – 07.10.2021r. Wychowanki ucz..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

W dniach 30.10.2021-07.10.2021r. odbyła się realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- przedsięwzięcie: ,,Moje kompetencje – moją przyszłością osobistą  i zawodową’’. Wychowanki Niepublicznej Branżowej..

Czytaj dalej

"projekt"

Projekt ponad narodowej mobilności młodzieży.

Projekt ponad narodowej mobilności młodzieży z Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie. Młodzież z Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie realizuje projekt ponadnarod..

Czytaj dalej

"projekt"

Podsumowanie projekt edukacyjnego „Poznaj Polskę”.

W roku szkolnym 2021/2022 roku uczennice Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie realizowały interdyscyplinarny projekt edukacyjny pt. „Poznaj Polskę”. Celem projektu było poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury..

Czytaj dalej

"projekt"

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Patron Roku 2023 - Paweł Edmund Strzelecki”

W 2023 roku przypada 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego, wybitnego polskiego podróżnika, badacza, odkrywcy i filantropa. Z tej okazji w naszej szkole zrealizowano projekt edukacyjny „Dokonania Pawła Edmunda Strzeleckiego”, którego opiekunem była nasza Pani od..

Czytaj dalej

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts