Podsumowanie projekt edukacyjnego „Poznaj Polskę”.

W roku szkolnym 2021/2022 roku uczennice Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie realizowały interdyscyplinarny projekt edukacyjny pt. „Poznaj Polskę”. Celem projektu było poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, a także poznanie polskiej kultury, poszanowanie języka i dziedzictwa narodowego.


Działania podjęte w ramach tego przedsięwzięcia:
-Język polski – postacie wielkich polskich poetów i pisarzy;
- Matematyka, informatyka – postacie wielkich polskich matematyków;
- Fizyka – postacie wielkich polskich fizyków;
- Chemia – postacie wielkich polskich chemików;
- Biologia –  ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce;
- Muzyka, plastyka – postacie wielkich polskich muzyków, malarzy, rzeźbiarzy;
- Historia, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcami – walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu – wycieczki krajoznawcze, Rajd Szlakiem Kosynierów;
- Geografia – parki narodowe i zabytki UNESCO w Polsce; Konkurs Wiedzy Ekologicznej;
- Religia – życie i działalność: Św. Jana Pawła II i  Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Gastronomia w praktyce – kuchnia staropolska. Uczennice pod opieką nauczycieli przygotowały tematyczne prezentacje multimedialne, dania regionalne oraz film. Efekty pracy zostały zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz gazetkach znajdujących się na korytarzu szkolnym.

 


Tagi: projekt

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts