Projekt międzynarodowy Polska-Cypr .

Projekt międzynarodowy Polska-Cypr  01.07.2021r. – 31.12.2021 r.  pt. : „Moje kompetencje- Moją przyszłością osobistą i zawodową”. Projekt oparty jest o nowatorskie i kreatywne metody pracy z uczniami: uczenie się we współpracy z podziałem ról, zadań mających na celu promowanie odpowiedzialnych postaw i pewności siebie, odpowiednie wykorzystanie narzędzi cyfrowych, zarówno do wyszukiwania informacji, komunikowania się, dokumentowania mobilności, jak i tworzenia oraz upowszechniania rezultatów i produktów.


Projekt wykorzystuje język angielski do bezpośredniej komunikacji i pracy podczas mobilności. Mobilizuje młodzież do wykazywania inicjatywy, kreatywności i autoekspresji, promowania międzykulturowej wiedzy i komunikacji poprzez uczenie się z rówieśnikami w międzynarodowych zespołach, wykorzystanie oceny rówieśniczej i samooceny oraz promowanie umiejętności krytycznego myślenia.


Tagi: projekt

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts