Inspektor Ochrony Danych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie

Sebastian Kępka
e-mail: iod.mow@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
    poz. 1781).
  3. Zarządzenie nr  3/2021/2022  Dyrektora Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 


Tagi: dziadek dane

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts