"cyberprzemoc"

Cyberprzemoc.

Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. Jednak, w odróżnieniu od tradycyjnej przemocy rówieśniczej, cyberprzemoc może mieć ..

Czytaj dalej

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts