Cyberprzemoc.

Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. Jednak, w odróżnieniu od tradycyjnej przemocy rówieśniczej, cyberprzemoc może mieć poważniejsze konsekwencje dla osoby doświadczającej przemocy z uwagi na znacznie ograniczoną możliwość obrony. Zajęcia z naszymi wychowankami miały na celu kształtowanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. 


Uświadomienie jaki wpływ ma zamieszczanie informacji w sieci na życie w rzeczywistości pozacyfrowej.

 


Tagi: cyberprzemoc

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts