Wyjazd do kina.

W piątek 07.07.2023r. nasze wychowanki wybrał się na wycieczkę do kina na film pt. „Indiana Jones i Artefakt przeznaczenia”. Każda nasza wycieczka dobrze zaplanowana i zorganizowana stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności dziewcząt. Celem wycieczki było kształtowanie wśród naszych wychowanek nawyków kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej.


Film dostarczył dziewczętom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji.


Tagi: kino

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts