Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

W niedzielę 23 kwietnia rozpoczęło się VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które rozpoczęło XV #TydzieńBiblijny obchodzony pod hasłem: „Wierzę w Kościół Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Święto to jest okazją do podkreślania chrześcijańskich tradycji naszego kraju, ale i ukazanie Pisma Świętego jako uniwersalnego tekstu kultury. Ponadczasowego zbioru motywów, symboli i wzorców osobowych. W naszym Ośrodku również odbyło się czytanie Pisma Świętego przy udziale wychowanek.


Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się w tak ważną akcję publicznego głoszenia Słowa Bożego.


Tagi: czytanie

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts