Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi to przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka, godzi w najwrażliwsze sfery życia człowieka, w prawo do decydowania o sobie, o swoim życiu,
o wyborze miejsca pobytu i sposobu postępowania. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Obecnie współczesne niewolnictwo może przybierać formę między innymi wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej czy handlu organami. Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się ofiarą tego przestępstwa. 


Włączając się w akcję, wychowanki wzięły udział w VI Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.


Tagi: kampania

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts