KAMPANIA POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI.

 To Kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” („Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. W ramach Kampanii zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku warsztaty na temat przemocy,  nie tylko przemocy rówieśniczej, ale także innych jej rodzajów – przemocy w rodzinach, wobec osób starszych, wobec osób niepełnosprawnych.


Powstało również wiele ciekawych prac tematycznie związanych z hasłem kampanii. Wszystkim wychowankom dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział.


Tagi: POMARAŃCZOWAWSTĄŻKA

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts