Bezpieczeństwo – cyberprzemoc – handel ludźmi.

Bezpieczeństwo – cyberprzemoc – handel ludźmi - spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Ponownie w naszym Ośrodku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Zaproszeni goście przypomnieli naszym wychowankom podstawowe zasady bezpieczeństwa, z którymi powinni zapoznać  się wszyscy, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Ważnym tematem, który  również  został poruszony podczas spotkania był handel ludźmi i cyberprzemoc. Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości przyczynią się do wzrostu świadomości naszych wychowanek oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w Ośrodku i poza nim.


  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pozostawiło w świadomości całej społeczności wiedzę, którą systematycznie będziemy wykorzystywać. Akcję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa, zorganizował pedagog przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie. Zajęcia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.


Tagi: spotkanie

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts