Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

18 października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Podczas popołudniowych zajęć z pedagogiem wyjaśniano wychowankom, że uleganie wpływom innych osób jest naturalne, jednak wiedza i umiejętności rozpoznawania zagrożeń może pomóc w umocnieniu naszego poczucia bezpieczeństwa.


Współczesna forma niewolnictwa jaką stanowi handel ludźmi jest przestępstwem godzącym w ludzką wolność i godność.


Tagi: 18październik

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts