Wybory Samorządu Uczniowskiego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego dla młodych ludzi to pierwsza okazja by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Od tego jak będą zorganizowane będzie zależała motywacja do angażowania się w sprawy publiczne w życiu dorosłym. Jest to dla całej społeczności szkolnej i Ośrodkowej bardzo ważne wydarzenie, w którym nasze wychowanki świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.


Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.


Tagi: SU

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts