Zajęcia profilaktyczne "Co wiesz o narkotykach ? ".

Niebezpiecznymi używkami są narkotyki. To silnie uzależniające substancje, z których jedne działają pobudzająco, inne wywołują halucynacje. Wpływ narkotyków na organizm jest znacznie silniejszy niż alkohol i nikotyna. Niewątpliwie najlepiej nie zażywać narkotyków, a świat bez tych substancji i wywoływanych przez nie problemów byłby zapewne lepszy. Trzeba jednak pogodzić się z faktem, że zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy  będą sięgać po narkotyki. Przydatnym jest więc posiadanie podstawowej wiedzy z tego zakresu.


Wychowanki podczas zajęć popołudniowych wzięły udział w zajęciach profilaktycznych pt. „Co wiesz o narkotykach?”. Zajęcia miały na celu uwrażliwić dziewczęta na niebezpieczeństwo płynące z zażywania narkotyków oraz wskazanie im krótkotrwałych i długotrwałych skutków zażywania substancji.


Tagi: profilaktyka

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts