Zakończenie roku szkolnego - rozdanie świadectw.

Podczas pobytu w naszym Ośrodku wśród naszych podopiecznych ukształtowały się poglądy, zainteresowania, budowały się  przyjaźnie, a marzenia o dalszej przyszłości z każdym dniem przybierały realnych kształtów. Otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły zamyka pewien rozdział życia naszych wychowanek, ale jednocześnie jest początkiem dalszej, jeszcze nieznanej drogi. Dlatego odważnie sięgajcie po nowe doświadczenia, budujcie świadomie swoją przyszłość.


Życzymy Wam, by była ona pełna sukcesów, spełnionych marzeń i mądrych decyzji.


Tagi: rozdanieświadectw

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts