„Uzależnienia niszczą marzenia” – konkurs profilaktyczny.

W dniu 02.04.2022 roku w Naszym Ośrodku odbyło się podsumowanie konkursu profilaktycznego „Uzależnienia niszczą marzenia”. Jego celem było propagowanie zdrowego stylu życia, a także uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, Internetu i telefonów komórkowych. Dziewczęta wykazały się ogromnym zaangażowaniem i dużą kreatywnością, prezentując bardzo różnorodne podejście do tematu. W ramach konkursu powstały prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Wszystkie prace ukazywały niszczący wpływ środków odurzających na umysł, ciało, zdrowie i wygląd, a także na relacje społeczne.


Promowały zdrowy tryb życia i dbałość o równowagę psychofizyczną. Wychowanki wzięły również udział w teście wiedzy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Zwycięzcom gratulujemy.


Tagi: Konkurs

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts