Zajęcia pt. "Siła i słabość".

Wychowanki podczas zajęć pt. „Siła i słabość” budowały poczucie własnej wartości, korzystały ze skutecznych sposobów rozwiązywania zaistniałych sytuacji konfliktowych, próbowały zrozumieć co czują osoby poszkodowane, a także potrafiły rozróżnić przejawy złości i agresji.


Celem zajęć było integrowanie się  grupy rówieśniczej, budowanie poczucia wspólnoty grupowej, a także udoskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań grupowych.


Tagi: zajęcia

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts