Konkurs profilaktyczny.

Podejmując szereg działań profilaktycznych: promujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży, podnoszących świadomość na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, propagujących wiedzę na temat szkodliwości uzależnień oraz uświadamiając młodych ludzi o odpowiedzialności za swoje zdrowie, wychowanki Naszego Ośrodka włączają się w konkursy organizowane w Ośrodku oraz konkursy zewnętrzne. W listopadzie 2021 roku dziewczęta przystąpiły do powiatowych konkursów organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.


W powiatowym konkursie multimedialnym „Młodość bez ryzyka” pierwsze miejsce zajęła wychowanka Naszego Ośrodka Amanda, natomiast w powiatowym konkursie literackim „Pandemiczna rzeczywistość” Wiktoria otrzymała wyróżnienie. Laureatom gratulujemy. Wszystkim wychowankom dziękujemy za udział.


Tagi: Konkurs

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts