Nie jesteś na sprzedaż - Człowiek to nie towar.

Handel ludźmi to przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka, godzi w najwrażliwsze sfery życia człowieka, w prawo do decydowania o sobie, o swoim życiu, o wyborze miejsca pobytu i sposobu postępowania. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Obecnie współczesne niewolnictwo może przybierać formę między innymi wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej czy handlu organami. Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się ofiarą tego przestępstwa. 


Włączając się w akcję, wychowanki Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie wzięły udział w konkursie plastycznym. Dziewczęta wykonały szereg prac tematycznie związanych z hasłem „Nie jesteś na sprzedaż – człowiek to nie towar”. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy. Zachęcamy również do obejrzenia spotu promującego kampanię społeczną MSWiA dotyczącą handlu ludźmi pod linkiem https://youtu.be/dr0-OaYU6po

 


Tagi: podsumowaniekonkursu

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts