„Trening budowania pozytywnej samooceny”.

Niskie poczucie własnej wartości i nieadekwatna niska samoocena może prowadzić do przeżywania emocji, takich jak smutek, rozczarowanie, niepokój, poczucie winy, a także złość. W relacjach z innymi ludźmi osoby niewierzące we własne możliwości wykazują się nieufnością wobec innych, a swoje braki często wyrażają agresją. Zajęcia „Trening budowania pozytywnej samooceny” miały na celu wzmocnić samoocenę wychowanek, wskazać jak budować poczucie własnej wartości.


Nie jest to jednak proste, wymaga dużo pracy, ale efekty są wartościowe, jeśli będziemy to robić prawidłowo, nabierzemy zdrowszych odruchów emocjonalnych i szybciej się podniesiemy, gdy w przyszłości doświadczymy przykrości.


Tagi: samoocena

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts