Bezpieczeństwo - spotkanie z przedstawicielami KPP.

Bezpieczeństwo – spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie.Po raz kolejny w murach NMOW Węgrzynów gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zaproszeni goście przypomnieli wszystkim zebranym podstawowe zasady bezpieczeństwa, do których powinni dostosowywać się wszyscy, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Ważnym tematem, który został poruszony, było zachowanie oraz bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych np. podczas pandemii COVID 19. Zajęcia prowadzone przez specjalistów przyczynią się do wzrostu świadomości naszych wychowanek oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.


  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pozostawiło w świadomości całej społeczności wiedzę, którą systematycznie będziemy wykorzystywać. Akcję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa, zorganizował pedagog przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Zajęcia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego


Tagi: bezpieczenstwo

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts