Asertywność - sztuka mówienia NIE.

Asertywność jest to umiejętność odmawiania oraz swobodnego wyrażania własnej opinii, krytyki, emocji oraz potrzeb. Osoba asertywna komunikuje się z innymi osobami w sposób otwarty, bezpośredni.  Bycie osobą asertywną może być trudne zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nasze wychowanki wzięły udział w zajęciach popołudniowych pt.: Asertywność czyli sztuka mówienia NIE”.


Zajęcia miały na celu uświadomić wychowankom, że zawsze mają prawo do podejmowania decyzji i do kierowania własnym życiem.


Tagi: asertywność

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts