Muzyczne Warsztaty Terapeutyczne.

Muzyczne warsztaty terapeutyczne pt. „Moc (mowy) języka – Na początku było słowo”.
Warsztaty miały na celu uświadomić wychowanki, że proces przetwarzania informacji jest ważnym elementem naszej kultury. Jednym z głównych celów było uwrażliwienie wychowanek na prawdziwe tragedie świata oraz zrozumienie mechanizmów socjologicznych jakim podlega człowiek. 


Wychowanki z zaangażowaniem brały udział w warsztatach.
 


Tagi: Warsztaty

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts