Zajęcia na temat przemocy seksualnej.

Przemoc seksualna jest zachowaniem mającym na celu zaangażowanie drugiej osoby w aktywność seksualną mimo braku jej zgody. Młodzież jest szczególnie narażona na doświadczenie przemocy seksualnej z powodu etapu rozwoju, na którym się znajduje. Doświadczenie przemocy seksualnej przez młodych ludzi wpływa na ich dorosłe życie oraz utrudnia tworzenie intymnych związków. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy na temat zjawiska gwałtu, obalenie związanych z nim mitów oraz budowanie umiejętności określenia własnych granic emocjonalnych i cielesnych.


Dziewczynki zastanawiały się w jaki sposób można zmniejszyć prawdopodobieństwo gwałtu i jak rozpoznać oznaki zagrożenia, a także jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia nadużyć seksualnych. Wychowanki miały okazję rozwiązać rozwiązać quiz podsumowujący wiedzę na temat przemocy seksualnej oraz wykonać pracę plastyczną, w której zawarły najważniejsze informacje na niniejszy temat.

 


Tagi: Przemocseksualna

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts