Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Międzynarodowy Dzień Niewinnych Dzieci Będących Ofiarami Agresji przypada na 4 czerwca. Celem tego dnia jest uznanie bólu odczuwanego przez dzieci na całym świecie, które są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Ten dzień potwierdza zaangażowanie ONZ w ochronę praw dzieci. Najmłodsi często nie są w stanie mówić za siebie, bronić się, walczyć o lepszą przyszłość, nie wiedzą, jak mogłoby wyglądać życie w zgodzie z prawami człowieka.


Nasze wychowanki wzięły udział w dyskusji oraz wykonały prace plastyczne. Dyskusja miała na celu uczulić wychowanki, aby reagowały gdy są świadkami jakiejkolwiek przemocy. 


Tagi: agresja

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts