Używki, a zdrowie matki i dziecka.

Czym grozi palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i nadmierne przyjmowanie leków nie tylko w ciąży? Na ten temat wychowanki naszego Ośrodka  dyskutowały podczas profilaktycznych zajęć. Posiłkując się informacjami z Internetu oraz książek i czasopism podawały przykłady konsekwencji nadużywania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na zdrowie matki i dziecka.


Spowolnienia rozwoju płodu,  przedwczesny poród, niższa waga urodzeniowa, niedorozwój dziecka, nagła śmierć łóżeczkowa - to tylko niektóre z konsekwencji. Wychowanki bardzo poważnie podeszły do tematyki zajęć. Na zakończenie powstała praca plastyczna zachęcająca do zdrowego i odpowiedzialnego życia. 


Tagi: używki

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts