Seksting - niebezpieczne zjawisko wśród młodzieży.

Żyjemy w świecie otoczonym innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, w którym zdjęcie, obraz, grafika, staje się cennym źródłem informacji poddawanym głębokim analizom. Pamiętajmy o tym, aby rozmawiać z dziećmi, że cokolwiek zamieszczą w Internecie, nigdy nie zginie, że cokolwiek zrobią w sieci zazwyczaj ma realne skutki poza nią. Współczesny Internet jest nie tylko źródłem cennych informacji i doskonałą przestrzenią do nawiązywania relacji i do edukacji. Jest również czarną skrzynką, do której sami codziennie włączamy szereg informacji o nas samych.


Seksting uznawany jest za jedno z najważniejszych zagrożeń społeczno-wychowawczych stojących przed młodymi ludźmi korzystającymi z Internetu, obok pornografii, pedofilii w sieci, stalkingu i innych form cyberprzemocy. 
Jak widać Internet, choć niesie ze sobą wiele możliwości, nie jest do końca przyjaznym miejscem. Z tego powodu tak ważna jest znajomość zagrożeń, które czyhają w sieci, a także świadomość tego, jak sobie z nimi radzić. Choć internetowe niebezpieczeństwa często dotyczą dorosłych, najbardziej narażone są dzieci – dlatego tak ważny jest dialog i rozmowa na temat tego, jakie zagrożenia mogą pojawiać się w Internecie.


Tagi: Internet

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts