Bierzmowanie 18 maja 2021r.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem.


Dzień 18 maja na długo zostanie w pamięci naszych wychowanek. Każda z nich wówczas zdecydowała się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę.


Tagi: bierzmowanie

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts