Apel "Powstanie w Getcie Warszawskim".

Wychowanki naszego Ośrodka wzięły udział w apelu, który został zorganizowany, aby oddać hołd ofiarom zamordowanym w Getcie Warszawskim. Powstanie w getcie było jednym z pierwszych po zakończeniu Kampanii Polskiej w 1939 roku, masowym wystąpieniem przeciwko okupacji niemieckiej. Powstańcy biorący udział w walkach w getcie nie mieli realnej możliwości odniesienia sukcesu w tej walce, stali się jednak symbolem oporu ludności żydowskiej wobec działań władz hitlerowskich.


Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania dostawał te kwiaty. Sam również, co roku 19 kwietnia, składał żółty bukiet pod Pomnikiem Bohaterów Getta.


Tagi: PowstaniewGetcie.

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts