Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

ONZ ustanowił 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Data jest upamiętnieniem masakry w Afryce Południowej 21 marca 1960 roku, kiedy południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville. Rasizm to głęboko zakorzenione globalne zło. Dotyczy wszystkich pokoleń i truje społeczeństwa.


Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową podkreśla ważną rolę młodych ludzi, którzy znajdują się w czołówce w zwalczaniu rasizmu. Postawy i zachowanie młodych zadecydują o kształcie i charakterze naszych przyszłych społeczeństw. W tym dniu i każdego dnia pracujmy razem nad uwolnieniem świata od zgubnego zła, jakim jest rasizm po to, aby wszyscy mogli żyć w świecie pokoju, godności i równych szans. Szacunek dla wszystkich ludzi i dla wszystkich ras jest równoznaczny z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, jego godności i zasadniczej równości.


Tagi: Dyskryminacja

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts