Prawa Dziecka.

Każdy człowiek ma swoje prawa, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie. Prawa mają również dzieci i młodzież. Praw nie można dziecko pozbawić. Ważne jest aby każdy znał swoje prawa, które pozwolą mu godnie i z szacunkiem żyć. W NMOW w Węgrzynowie zostały zorganizowane zajęcia podczas których przypomniano najważniejsze informacje dotyczące Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Wspomniano również postać Janusza Korczaka – cenionego na całym świecie prekursora walki o prawa najmłodszych. Zajęcia zostały zakończone wystawą prac plastycznych w wykonaniu naszych wychowanek. 


Tagi: Prawadziecka. Prawadziecka.http://www.wegrzynow.pl/admin/gallery

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts