Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

W tym roku już po raz czternasty obchodzimy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Człowiek staje się towarem o wartości handlowej z wyznaczoną datą przydatności do celów zamierzonych przez sprawców. Najczęściej jest to eksploatacja seksualna lub ekonomiczna, w tym praca przymusowa, żebractwo, zmuszanie do kradzieży lub popełniania innych przestępstw, przymusowe pobieranie organów. Zwalczanie przestępczości współczesnego niewolnictwa jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów na świecie. W celu podniesienia świadomości wychowanek na temat zjawiska handlu ludźmi zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tej tematyce. Dziewczęta obejrzały przygotowaną prezentację „Przemyt ludzi – Handel ludźmi”. Wzięły udział w dyskusji. Na zakończenie zajęć powstały tematyczne plakaty. 


Tagi: Niestańsięofiarąhandluludźmi. Niestańsięofiarąhandluludźmi.http://www.wegrzy

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts