Podsumowanie projektu edukacyjnego „Woda niezwykła substancja”.

29 maja 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Woda niezwykła substancja”. W projekcie wzięły udział uczennice Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Węgrzynowie. Koordynatorem projektu była p. Katarzyna Stępień – nauczyciel geografii. Nauczyciele wspierający to: p. Małgorzata Prusek – nauczyciel matematyki i informatyki, p. Ewa Puto – nauczyciel historii, p. Ewelina Wojsław – nauczyciel plastyki i muzyki, p. Wioletta Warot – nauczyciel techniki, p. Edyta  Skiba – nauczyciel biologii, p. Anna Marszałek – nauczyciel chemii, p. Iwona Janowska - nauczyciel fizyki, p. Agnieszka Wiatr – nauczyciel języka polskiego, p. Klaudia Słaboń - nauczyciel języka angielskiego, p. Anna Nahajczuk – nauczyciel języka niemieckiego. W ramach projektu, 21 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość rozpoczynająca realizację interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Woda niezwykła substancja”. Gościliśmy Wójta Gminy Słupia Pana Tomasza Kopra oraz Inspektora do spraw Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Pana Pawła Barana. W trakcie spotkania wychowanki  dowiedziały się, czy Gmina Słupia, w której obrębie znajduje się nasz Ośrodek jest zasobna w wodę i w jaki sposób jest ona chroniona. W trakcie realizacji projektu edukacyjnego odbył się: konkurs wiedzy o wodzie, konkurs ekologiczny oraz konkurs plastyczny pt. „Chrońmy wodę”. Powstały również ciekawe plakaty tematyczne, prezentacje multimedialne, makieta pt. „Krążenie wody w przyrodzie”.

Laureatki konkursów:

Konkurs  wiedzy o wodzie

I miejsce –Marta Jabłonka

II miejsce - Karolina Niemczewska

III miejsce –Emilia Pokropiwna

                     Emilia Tokarska

                     Małgorzata Gumienny

Konkurs ekologiczny

I miejsce - Anastazja Kubera

II miejsce - Karolina Szlósarczyk

III miejsce - Natalia Kobus

                     Karolina  Niemczewska

Wyróżnienie – Marta Jabłonka

Konkurs plastyczny pt. „Chrońmy wodę”

I miejsce –Magdalena Pazyna

II miejsce – Małgorzata Gumienny

III miejsce –Natalia Rzeźnicka 

 


Tagi: Podsumowanieprojektuedukacyjnego Podsumowanieprojektuedukacyjnegohttp://www.wegrzyn

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts