Koronawirus - co powinniśmy wiedzieć.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych wychowanek oraz wszystkich pracowników Ośrodka zostało przeprowadzone spotkanie, celem którego było uświadomienie dziewcząt o realnym zagrożeniu jakie niesie za sobą koronawirus. W dniu 14.03.2020 roku wychowankom została przedstawiona prezentacja multimedialna, przygotowana przez pedagogów. Dziewczęta zostały zapoznane z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa i higieny. Na zakończenie wspólnie przygotowały gazetkę tematyczną, która będzie przypominać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Każda z dziewcząt otrzymała ulotkę tematyczną.

Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! 


Tagi: Koronawiruscopowinniśmywiedzieć. Koronawiruscopowinniśmywiedzieć.http://www.wegrz

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts