Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc.

Przemoc rówieśnicza, to nie tylko popychanie i bicie. Ofiarą przemocy stajemy się  gdy  jesteśmy ośmieszani przez obraźliwe słowa, gesty, rysunki. Gdy ktoś niszczy, kradnie lub zabiera naszą własność. Gdy ktoś grozi zrobieniem krzywdy czy wyrządzeniem innej szkody. Gdy dostajemy obraźliwe SMS-y, telefony, ktoś złośliwe komentuje nasz wygląd, pochodzenie, sytuację rodzinną. Mówimy wtedy o przemocy. W dniu 12 marca po raz kolejny w naszym Ośrodku gościliśmy pana Michała Kwiecińskiego Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Zaproszony gość omówił problem przestępczości wśród nieletnich, przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Temat odpowiedzialności prawnej wzbudził najwięcej emocji i zainteresowania, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do zaproszonego gościa. Przedstawiciel Policji w bardzo wyczerpujący sposób udzielał odpowiedzi naszym wychowankom. Poinformował dziewczęta za jakie zachowania odpowiadają jako osoba nieletnia, a za jakie jako dorośli. Podczas spotkania został poruszony również temat zachowań przemocowych związanych z użyciem nowych technologii, przede wszystkim internetu i telefonów komórkowych. Dziewczęta zostały zapoznane z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc. Na zakończenie spotkania został przedstawiony film obrazujący zjawisko cyberprzemocy, do której coraz częściej dochodzi wśród młodzieży.  Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych wychowanek. 


Tagi: Przemocrówieśnicza cyberprzemoc. cyberprzemoc.http://www.wegrzynow.pl/admin/gallery

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts