"Porozumienie bez przemocy wg Marshala Rosenberga ".

Dnia 25.02.2020 r. wychowanki naszego Ośrodka brały udział w warsztatach pt. „Porozumienie bez przemocy wg Marshalla Rosenberga – empatia jako forma rozwiązywania konfliktów”. Główną ideą myśli Rosenberga jest taki sposób komunikowania się, który pozwala nam zachować człowieczeństwo nawet w niesprzyjających okolicznościach. Dziewczęta poznawały i uczyły się języka „Serca – języka żyrafy”, który służy do wyrażania empatii, tolerancji, współczucia do drugiego człowieka. Język żyrafy jest porównywany do języka szakala aby wyraźnie było widać różnicę w sposobie komunikowania się. Szakal stosuje komunikaty „odcinające od życia”: oskarżenia i groźby, obraża, etykietyzuje, budzi poczucie winy, jest nieuprzejmy i agresywny. Celem spotkania było pokazanie dziewczętom w jaki sposób się ze sobą komunikują na co dzień, jaka jest różnica w relacjach interpersonalnych kiedy używamy danego języka i jak bez przemocy samymi słowami poradzić sobie z trudna sytuacją. Spotkanie zakończyło się aktywnym uczestnictwem wychowanek - brały udział w dyskusji, zadawały pytania, dzieliły się spostrzeżeniami a także mogły wykazać się empatycznym rozumieniem innych ludzi. Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią pedagog R. Kopyś. 


Tagi: Warsztaty Warsztatyhttp://www.wegrzynow.pl/admin/gallery/edi

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts