1 grudnia. Światowy Dzień walki z AIDS.

W NMOW w Węgrzynowie z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS wychowanki Ośrodka uczestniczyły w różnych formach zajęć poświęconych tej tematyce. Dziewczęta przygotowały gazetkę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi HIV/AIDS. Wzięły udział w konkursie na plakat oraz w quizie wiedzy o HIV/AIDS. Obejrzały również prezentację multimedialną przygotowaną przez Agnieszkę Kamińską na Powiatowy Konkurs Wiedzy „HIV/AIDS/UZALEŻNIENIA”. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki AIDS oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec nosicieli HIV i chorych na AIDS. Przekazane podczas zajęć treści uświadomiły dziewczętom, że nikt nie może być do końca pewny, że jego ta choroba nie dotyczy. 


Tagi: 1grudnia.ŚwiatowyDzieńWalkizAids. 1grudnia.ŚwiatowyDzieńWalkizAids.http://www.wegr

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts