Zajęcia profilaktyczne "Bądź bezpieczny".

W sobotni wieczór w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Głównym celem było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie wychowanek do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Zajęcia propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, szkole, podczas zabaw. Prowadzone były rozmowy na temat konsekwencji łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze. W trakcie zajęć dziewczęta wykonały pracę plastyczną „Miejsca i osoby dające poczucie bezpieczeństwa”. Pokazały tym, co dla każdej z nich oznacza bezpieczeństwo. 


Tagi: Zajęciaprofilaktyczne Zajęciaprofilaktycznehttp://www.wegrzynow.pl/admi

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts