Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

Po raz kolejny wychowanki naszego Ośrodka miały możliwość spotkać się z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie. Tematyka warsztatów dotyczyła konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów. Zaproszony gość uświadomił dziewczętom, że konflikt jest zjawiskiem nieuchronnie wpisanym w życie społeczne. Nie ma sposobu aby go całkowicie ominąć. Warto więc poznawać konstruktywne rozwiązania. Dziewczęta poznawały przyczyny i rodzaje konfliktów, sposoby reagowania na konflikty a także uczyły się  zasad mediacji. Podczas warsztatów wychowanki doszły do wniosku, że w sytuacji konfliktowej podstawowym sposobem konstruktywnego wybrnięcia z niej jest praca nad wspólnym rozwiązaniem. Dobrze rozwiązany konflikt, to konflikt rozwiązywany przez obie strony. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warsztatowa forma pomagała w uruchomieniu spontanicznej aktywności każdej uczestniczki zajęć. 


Tagi: Konstruktywnesposobyrozwiązywaniakonfliktów. Konstruktywnesposobyrozwiązywaniakonfliktów.http

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts