"Przestrzeganie zasad higieny osobistej".

Wychowanki naszego Ośrodka uczestniczyły w zajęciach popołudniowych dotyczących przestrzegania odpowiednich nawyków i umiejętności zasad higieny osobistej. Zostały podzielone na grupy, w których rozwiązywały zagadki, a także tworzy plakat. Dziewczęta przedstawiły prezentację o chorobach, które są skutkiem nieprzestrzegania higieny (zatrucia pokarmowe, choroby odzwierzęce, pasożytnicze). Wyjaśniły na czym polega zdrowe żywienie oraz czym grozi niewłaściwe odżywianie i niehigieniczny tryb życia. Znajomość zasad higieny jest zatem niezmiernie przydatna w pielęgnowaniu zdrowia, wyjaśnia wiele spraw i daje praktyczne wskazówki, jak postępować właściwie. 


Tagi: Przestrzeganiezasadhigieny http://www.wegrzynow.pl/admin/gallery/edit/233

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts