Asertywność.

Jednym z zadań naszego Ośrodka jest kształtowanie u wychowanek postaw prospołecznych; kształcenie umiejętności współżycia w grupie, właściwego komunikowania swoich potrzeb, myśli, poglądów i uczuć. Młodzi ludzie często po prostu nie wiedzą, jak bronić swojego prawa do odmienności i niezależności. Zdarza się, że mimo posiadania własnego, lecz odmiennego od innych zdania, rezygnujemy z jego wyrażania, bojąc się negatywnej reakcji otoczenia. Z pomocą przychodzi wówczas umiejętność asertywnego wyrażania siebie. Opanowanie sztuki asertywności może uchronić nas przed nadmierną uległością i pozwoli wyrażać swoje zdanie z poszanowaniem opinii innych osób. Podczas popołudniowych zajęć w naszym Ośrodku wychowanki mogły sprawdzić dlaczego ludzie nie zachowują się asertywnie. Poznać, jakie są podstawowe techniki asertywnego wyrażania siebie oraz przećwiczyć umiejętność komunikowania swojego niezadowolenia lub krytyki w sposób nieraniący pozostałych uczestników interakcji. 


Tagi: Asertywwność Asertywwnośćhttp://www.wegrzynow.pl/admin/galler

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts