Czas wolny w naszym Ośrodku.

W naszym Ośrodku organizujemy czas wychowankom, dbamy o ich bezpieczeństwo, kształtujemy ich właściwe postawy, nawyki współpracy i funkcjonowania w grupie. Dbając o wszechstronny rozwój ich uzdolnień i pasji pomagamy w nauce oraz prowadzimy różnorodne sekcje zainteresowań. W sposób szczególny kładziemy nacisk na wyrobienie u młodzieży nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Dużą wagę przywiązujemy do aktywności fizycznej, mając na uwadze zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia według, której każda osoba powinna podejmować aktywność fizyczną przez przynajmniej 30 minut dziennie. Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób. Ruch jest częścią ludzkiej natury, nie tylko sprzyja funkcjonowaniu i rozwojowi organizmu człowieka, ale także ma bardzo korzystny wpływ na jego psychikę i samopoczucie. 


Tagi: czaswolny czaswolnyhttp://www.wegrzynow.pl/admin/gallery/edi

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts