Warsztaty integracyjne.

Wrzesień – pierwszy miesiąc nauki w nowej szkole. Nowa droga do szkoły, koleżanki, nauczyciele, wychowawcy, nowa klasa oraz nowe wymagania. Dla wychowanek które po raz pierwszy przekroczyły mury Ośrodka to także nowe plany, marzenia, ale też obawy i niepewność.  Aby było łatwiej zaaklimatyzować się, co roku organizujemy dla podopiecznych warsztaty integracyjne. Jak sama nazwa mówi polegają one na ,,tworzeniu całości z części", scalaniu grupy rówieśniczej. Podczas zajęć uczestnicy uczą się wzajemnej współpracy. Warsztaty są doskonałą okazją do bliższego poznania się z innej perspektywy. Podczas tych zajęć można przełamać swoją nieśmiałość, zaprezentować siebie, swoje cechy charakteru, poczuć się pewnie w nowej grupie rówieśniczej. Jest to okazja do rozpoczęcia wspólnego współdziałania i wzajemnej współpracy. Uczestniczki zajęć mówiły o swoich oczekiwaniach wobec klasy, nauczycieli i wychowawców, o tym jak wyobrażają sobie przyszłość w nowej szkole.  Można powiedzieć, że integracja była udana, a czas poświęcony na te zajęcia w pełni wykorzystany. 


Tagi: Warsztatyintegracyjne http://www.wegrzynow.pl/admin/gallery/edit/194

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts