"Praca Policji a nasze bezpieczeństwo".

„Praca Policji a nasze bezpieczeństwo” to temat spotkania wychowanek Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. W dniu 05.09.2019 roku już po raz kolejny wychowanki naszego Ośrodka miały okazję spotkać się z przedstawicielami Policji. Zaproszeni goście przybliżyli dziewczętom rolę i zadania funkcjonariusza policji. „Praca policjanta jest pewnego rodzaju misją, łączącą się z niesieniem pomocy innym ludziom oraz dbaniem o sprawiedliwość i bezpieczeństwo”. Mówili również o ogromnej odpowiedzialności „ społeczeństwo darzy  nas coraz większym zaufaniem a na nas spoczywa coraz większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego obywatela”. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście poprosili dziewczęta aby w swoim życiu podejmowały odpowiedzialne decyzje i postępowały zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Każda podjęta decyzja ma wpływ na nasze późniejsze życie. 


Tagi: PracaPolicjianaszebezpieczeństwo. PracaPolicjianaszebezpieczeństwo.http://www.wegrz

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts