Obowiązek informacyjny.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie: Lidia Jabłońska, e-mail: lidia.jablonska@delta-iso.pl

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

3) Zarządzenie  Dyrektora Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie  w sprawie powołania  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Węgrzynowie. 


Tagi: Obowiązekinformacyjny. http://www.wegrzynow.pl/admin/gallery/edit/191

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts