Szkolenie "Pierwsza Pomoc".

        W dniu 12 marca 2019r. odbyły się w naszym Ośrodku „Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy” przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Celem szkolenia była teoretyczna i praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie u wychowanek umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Wychowanki dowiedziały się jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów. Po prelekcji dziewczęta, pod opieką ratownika, uczestniczyły w szkoleniu praktycznym  w trakcie, którego oceniały stan poszkodowanego, uczyły się jak skutecznie wezwać pomoc, ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa). Dzięki szkoleniu wychowanki zdobyły nowe kompetencje, nauczyły się prawidłowych zachowań i skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Tego typu zajęcia mogą zaowocować w przyszłości tym, że dziewczęta będą umiały odpowiednio zachować się podczas niebezpiecznej sytuacji oraz wykazać się empatią. 


Tagi: SzkoleniePierwszaPomoc. SzkoleniePierwszaPomoc.http://www.wegrzynow.pl/adm

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts