Apel.

"Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Żołnierze

Dla których Ojczyzna, to słowo najświętsze

Tak twardzi, jak skała - Żołnierze Wyklęci   Cześć ich pamięci!"

         W piątek, 1 marca 2019r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z okazji tego święta, w całej Polsce, zorganizowano wiele uroczystości. Również wychowanki  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego uczciły wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia o których historia głucho milczała. Uroczystość ta ustanowiona została 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP jako forma oddania hołdu poległym i pomordowanym żołnierzom antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy w latach 1944-63 walczyli z bronią w ręku z narzuconym siłą prosowieckim reżimem Polski Ludowej. „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” -  bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu..." - czytamy w preambule do ustawy o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Podczas apelu wszyscy zgromadzeni minutą ciszy oddali cześć i pamięć Żołnierzom Wyklętym . Część artystyczna składała się z krótkiego wprowadzenia, prezentacji multimedialnej i filmu "Żołnierze Wyklęci". Wykorzystano utwory Andrzeja Kołakowskiego ,,Ballada o Drugiej Konspiracji" i Lecha Makowieckiego ,,Ballada o Rotmistrzu Pileckim" . 


Tagi: Apel

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts