"Człowiek to nie towar. Nie jesteś na sprzedaż".

     18 października obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W ramach jego obchodów w NMOW w Węgrzynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w osobie pana Michała Kowalczyka. „Nie jesteś na sprzedaż” – pod tym hasłem policjant z jędrzejowskiej komendy odniósł się do tego przestępczego procederu oraz jego form. Na wstępie krótko przedstawił charakterystykę handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność każdej osoby. W trakcie pogadanki uświadomił dziewczętom, że handel ludźmi to nie tylko dysponowanie człowiekiem wbrew jego woli. Proceder ten może również mieć formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej oraz handlu ludzkimi organami. Po prelekcji zaprezentowany został film zatytułowany „Uprowadzona”, ukazujący siłę ojcowskiej miłości w poszukiwaniu córki porwanej przez ludzi zajmujących się handlem żywym towarem. Przeprowadzona prelekcja oraz projekcja filmu miały na celu zwiększenie świadomości i wiedzy naszych wychowanek o zjawisku handlu ludźmi, w szczególności w aspekcie uniknięcia znalezienia się w sytuacji ofiary tego procederu.


 


Tagi: "Człowiektonietowar.Niejesteśnasprzedaż".

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts