Bierzmowanie 2018

W niedzielę 10 czerwca 2018r., w parafii pd św. Prokopa w Krzcięcicach odbyła się uroczystość bierzmowania, gdzie trzy nasze wychowanki: Beata, Laura i Emilia przystąpiły do tego sakramentu. Bierzmowanie jest nazywane często sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej - podczas niego dopełniane i umacniane jest to, co zapoczątkowane było chrztem. Od tego momentu powinno zacząć się nowe życie z "wody i ducha". W homilii biskup Andrzej Kaleta przypomniał wszystkim zgromadzonym, że sakramentu tego dostępuje się tylko raz w życiu. Biskup mówił o tym, jak powinien zachowywać się prawdziwy chrześcijanin, świadcząc o swojej wierze na każdym kroku i w każdej sytuacji. Bierzmowanych będzie odtąd wspomagał wspomożyciel - Duch Święty. Jak sami kandydaci do bierzmowania powiedzieli biskupowi, pragną oni "aby Duch Święty, którego otrzymają, umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

Sam obrzęd bierzmowania odbył się w modlitewnym skupieniu. Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na każdego zstąpiły dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, umiejętność, bojaźń Boża, rada, męstwo i pobożność. 


Tagi: Bierzmowanie2018

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts