Sprzątanie świata i terenu wokół ośrodka

W piątek, 15.09.2017r. nasz Ośrodek  przystąpił do międzynarodowej akcji mającej na celu poprawę czystości kraju.  Tym razem przebiegała ona pod hasłem:NIE MA ŚMIECI SĄ SUROWCE

Segregacja odpadów staje się co raz powszechniejsza, w dużym stopniu za sprawą wyższych odpadów za wrzucanie wszystkiego do jednego kubła. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.
Od 1 lipca 2017 roku mamy w Polsce wreszcie jednolite oznakowanie pojemników do segregacji odpadów, co tworzy przejrzysty i spójny system ich zbierania. Pozwoli to także zakończyć fikcyjną selektywną zbiórkę przez podział na „suche” i „mokre”. Potrzeba jednak jeszcze przestać używać etykietki „śmieci”, tak aby w głowie każdego z nas nie funkcjonowało podświadome lekceważące traktowanie cennych surowców wtórnych i energii w nich zmagazynowanej .
To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji. 
Wychowanki naszego Ośrodka przyłączają się do tegorocznej akcji, która ukierunkowana będzie na sprzątanie okolicznych terenów położonych przy naszym Ośrodku. Ponadto będziemy porządkować rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Potrzebny jest taki dzień, w którym wszyscy ludzie, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, powinni wyjść z domów i sprzątać odpady, przyczyniać się do tego aby nasza planeta była czysta i zadbana. 
Ochrona środowiska w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, nawet konieczna. Czy chcemy mieszkać na brudnej Ziemi, gdzie nie ma roślin i zwierząt, a oddychać można tylko przez maski?
Musimy przeciwdziałać zaśmiecaniu naszej planety - to nie jest łatwe, ale warto spróbować, bo przyszłość ludzkości zależy w dużej mierze od Nas! Ciągły wzrost temperatury na Ziemi jest spowodowany efektem cieplarnianym. Lodowce na biegunach topnieją, przez co podnosi się poziom wód w morzach i ocenach. Później może to spowodować zatapianie dużych obszarów Ziemi, na których teraz mieszkają ludzie i zwierzęta. Kwaśne deszcze także są spowodowane zanieczyszczoną Ziemią. Deszcze te niszczą pola uprawne, lasy, zanieczyszczają zbiorniki z wodą pitną. Poprzez zanieczyszczenie i szkodliwe gazy narusza się struktura ozonowa, która chroni naszą planetę przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Już od jakiegoś czasu w strefie ozonowej powstają dziury, przez które przechodzi nadmiar promieniowania i powoduje to choroby skóry. Jeśli nie zaczniemy dbać o ochronę środowiska, "podpiszemy wyrok na nasze życie" i tym samym na ludzkość.  


Tagi: Sprzątanieświataiterenuośrodka

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts